Digitalt ekosystem för åter-användning av befintliga produkter

off2off implementerar, driftar och utvecklar digitala ekosystem för ökad användning av funktionella överskott* utifrån organisationers egna verksamhet.
Plattformen, som off2off utvecklat och tillhandahåller, är en molnbaserad kommunikationstjänst för strukturerad resursoptimering, som synliggör och matchar användarnas behov och funktionella överskott med varandra. Tjänsten är tillgänglig för alla typer av organisationer.

*Funktionella överskott beskriver överblivna produkter är för bra för att kastas.

Fler jobb

Minskade kostnader och minskad miljöpåverkan

Spar tid

Kommunicera återanvändning

Följsamhet

Kontakt
054-70 000 20