RE:Source

Re:Source är namnet för det strategiska innovationsprogrammet* inom Resurs- och avfallshantering. Programmet ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar.

off2off är med som ett av nyckelföretagen och stöttar. Koordinator är SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut AB.

*VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Läs Vinnovas pressmeddelande här.
Ytterligare information om RE:Source finner du här.

Kontakt
054-70 000 20