Kunskapstjänster

Som kunskapsledande och forskningsdrivande företag vill vi tillgängliggöra vår kunskap ytterligare.

Detta gör vi genom att erbjuda vår kunskap till föreläsningar, workshops, paneldebatter i flera områden. Nedan finner du ett axplock av några föreläsningar vi erbjuder.

Nyföretagande, innovation & samhällsentreprenörskap

Resurshushållning & cirkulär/kollaborativ ekonomi

 

Vill ni diskutera och skräddarsy ett kunskapspaket för era behov?

Kontakta oss för mer information på 054-70 000 20 alt. fredrik@off2off.se 

Kontakt
054-70 000 20