Plattformen off2off

Plattformen, som off2off utvecklat och tillhandahåller, är en molnbaserad kommunikationstjänst för strukturerad resursoptimering, som synliggör och matchar användarnas behov och befintliga underutnyttjade produkter med varandra.

Plattformen kan beställas i tre olika grundpaket enligt nedan och är tillgänglig för alla typer av organisationer. Flera Tillval är möjliga och vi utvecklar nya utifrån er organisations behov.


1. Använda

Använda innehåller grunderna som behövs för att få en bra start med det digitala verksamhetsstödet i er återbruksverksamhet.

2. Optimera

Optimera innehåller dessutom funktioner för att förbättra ett befintligt flöde samt tillgång till detaljerade rapporter, ytterligare expertis och kunskap för verksamhetsutveckling inom området


3. Cirkulera

Cirkulera innehåller dessutom funktionalitet för samverkan med externa organisationer både andra offentliga organisationer, privata företag och ideella organisation


Några av nyttorna med off2off´s digitala ekosystem för ökad användning av befintliga produkter

Ökad sysselsättning

Minskade kostnader och minskad miljöpåverkan

Tidseffektivt

Kommunicera återbruk

Följsamhet

Kontakt
054-70 000 20