Citat

”Återbruk är en del av den cirkulära ekonomin där vi som kommun måste ta ansvar för ett hållbart samhälle. Det är viktigt att Järfälla kommun är ett gott föredöme. Med en återbruksportal ökar återanvändandet på ett resurseffektivt sätt och mängden avfall reduceras, vilket också är ett av målen i den regionala avfallsplanen för 2016”

Crister Bäckström, VA och avfallschef i Järfälla, januari 2017

 
”Ett etablerat arbete med återbruk kan spara både pengar och miljö och på sikt ändra vårt sätt att tänka när vi köper och slänger inom kommunen.”

Åsa Heribertsson, Kommundirektör Danderyds kommun, augusti 2016

 

”Vi gillar smarta lösningar som hjälper oss att nå Lerums vision att 2025 vara Sveriges ledande miljökommun. MöbLerum är ett enkelt verktyg som kommer hjälpa oss att öka återanvändningen av möbler och utrustning i kommunens lokaler.”

Håkan Pettersson, Kommundirektör Lerums kommun 2016

 

”Det ska bli spännande att följa hur vi tillsammans kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Hållbart både ur ett miljöperspektiv och ur ett ekonomisk perspektiv.”

Jonas Rosenkvist, Kommundirektör Ystads kommun 2015

 

”I linje med Ystads Kommuns miljöprogram och kommande renhållningsordning är ett av de övergripande miljömålen hållbar konsumtion. Ett sätt för Ystads Kommun att arbeta med avfallsminimering är att implementera ett återbrukssystem internt i kommunen. Att fokusera på avfallsminimering och återbruk går i linje med EUs avfallshierki och är ett självklart fokus för oss i Ystads kommun.”

Andreaz Strömgren, Samhällsbyggnadschef i Ystads kommun 2015

 

”Det bästa är att vi istället för att slänga sakerna kan använda dem igen. I och med det kan vi göra både stora miljövinster som ekonomiska vinster!

Lotten Andersson, avfallsutvecklare, Upplands Väsby kommun 2015

 

”Här vill man leva som man lär!” 

Per-Erik Bjurenborg COO Ragn-Sells 2015

 

”En innovation behöver inte vara att komma på något nytt att göra. Det kan också vara ett sätt att använda sig av det som redan är gjort. Hur många gånger kan man använda ett bord, en hylla eller en stol? Årets vinnare vill använda dem inte bara två eller tre gånger. Han vill använda dem många gånger …”

ALMI Värmlands motivering för SKAPA´s utvecklingsstipendium 2013 

 ”Äntligen tar vi ett samlat grepp för att främja återanvändningen och hållbar konsumtion inom kommunen. Med tjänsten förenklas den interna förmedlingen av fullt användbara möbler, böcker och hjälpmedel på ett smidigt sätt.”

Lari Pitkä-Kangas (MP) kommunalråd Malmö stad  i samband med Malmö stads portal- www.malvin.se lanserades den 6/5 2013

”Resurssparande initiativ!”
Åsa Romson, språkrör Miljöpartiet  Twitter
 
”off2off öppnar dörren för en ny gammal marknad. På en dylik marknad finns potential att hantera skattepengar mer effektivt samtidigt som det går att göra vinst. En vinna-vinna situation.”
Nina Larsson, partisekreterare Folkpartiet, september 2012

”Jag gillar idén med off2off, ur många aspekter. Det känns helt rätt att det som är över hos oss när vi saknar lagringsmöjlighet, kan göra nytta någon annan stans. Detta tänkande behöver vi alla utveckla, då jordens resurser faktiskt är begränsade.”
Birgitta Vourinen, rektor Skåreskolan i Karlstad, augusti 2012

 
 ”off2off har hittat en intressant affärsidé som kan bidra till att våra kommuner och landsting tar tillvara på de resurser som finns tillgängliga.”
Petter Florwald, Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet, Offentliga Affärer 5:2012
”off2off är ett företag som arbetar med grön it, som på ett väldigt enkelt sätt så får de oss att använda saker mer än en gång och sparar en massa pengar som vi kan nyttja till att anställa lärare eller utveckla vården för istället”
Katarina Pelin, miljödirektör Malmö stad, september 2012 

Kontakt
054-70 000 20