Tjänsten

Ett ekosystem för organisationers egna produkter

off2off-konceptet bidrar genom att bygga ett transparent ekosystem för organisationens produkter och interna tjänster. Detta görs genom att tillföra kunskap och nytänkande i hur man börjar, implementerar och utvecklar ett cirkulärt tänk i organisationen. Konceptet har bland annat prisats i  Sveriges största innovationstävling SKAPA på nationell nivå som årets tjänsteinnovation 2013. Tjänsten/Verktyget som används är en egenutvecklad molnbaserad kommunikationstjänst för strukturerad återanvändning. Den synliggör och matchar användarnas behov med funktionella överskott, dvs, resurser och inventarier som inte längre används i organisationen. Tjänsten är tillgänglig lokalt, regionalt och globalt för alla företag och organisationer som önskar minska miljöbelastning och spara pengar genom minskade inköp, på köpet så får organisationen insikt om sitt konsumtionsbeteende. Det är kundens behov som styr och tjänsten anpassas därefter och kan nyttjas både internt i organisationen och med externa aktörer anslutna.

off2off har en unik cirkulär affärsmodell som uppmärksammats av bland annat Nordiska ministerrådet redan 2015.

Varje år köps det in produkter till stora värden. Samtidigt kastas fullt funktionsdugliga produkter. off2off sammanför dessa två motsatser i en smart lösning som gynnar båda parter!

För en kort presentation av vårt erbjudande till organisationer se denna film som Naturvårdsverket marknadsför med vår vd Fredrik Östlin härunder

Mer information

Kontakta oss på 054-70 000 20 alt maila på fredrik@off2off.se för att få ytterligare information samt boka en presentation av off2off´s specifika erbjudande till er!

”Återvinning är misslyckad återanvändning!®”

Kontakt
054-70 000 20