Reportage i Offentliga Affärer

Offentliga affärer har skrivit en artikel om off2off i senaste numret med problematiseringen ”Tar vi vårt miljöansvar? Ny tjänst uppmanar till återanvändning”

Hela artikeln kan läsas på Secondhand marknad för offentlig sektor

Kontakt
054-70 000 20