Ystads kommun

Det började med en innovationsupphandling hösten 2014 och har resulterat i ett samarbete som nu fått Ystad att vilja tävla i återanvändning med andra kommuner! Nedan följer en kort redovisning av första årets utvärdering samt Ystads kommentarer kring arbetet.

 

Efter första årets användning av off2offs plattform har det gett ekonomiska besparingar, jämfört nyinköp, motsvarande 456 000 kr samt miljömässiga besparingar, jämfört nyinköp, CO2 motsvarande 6 425 mil med en genomsnittlig personbil och 101 000 kWh motsvarande fyra eluppvärmda villahushåll.


”Ystads kommun är såklart stolta över att ha nått så goda resultat på så kort tid. Det visar att det finns en vilja och intresse för att återbruka. Det är ofta svårt att göra miljöfrågor mätbara men med off2off kan vi förutom att göra bra ifrån oss också presentera de goda resultaten för våra medarbetare och ledning. Uppföljning och statistik är ett viktigt kommunikationsinstrument som underlag för utvecklingsarbetet”

Christina ”Tina” Persson, Miljöstrateg, Ystad kommun, 29 mars 2017

 

”Som en av våra aktiviteter i vårt Miljöprograms mål i  ”Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion som är skonsam för miljön och socialt hållbar” så har off2offs koncept klart visat att de påtalade nyttorna stämmer väl med verkligheten samt att vi lever mer som vi lär gällande hållbar konsumtion. Som  den statliga utredningen inom cirkulär ekonomi (Från Värdekedja till värdecykel) skriver: ”Kommuner och statliga myndigheter har ett särskilt ansvar att förebygga avfall i sin verksamhet, dels som förebild för privatpersoner och företag, dels som användare av skattemedel”. Däri föreslås även att kommunens skyldighet att förebygga avfall i sin verksamhet tydliggörs och även beskrivs. Något som Ystad ser fram emot att ta täten i. Vi har fått snurr på ett cirkulärt tänk i vår verksamhet med tydliga resultat. Nu vill vi ta steget vidare och tävla med andra kommuner.

Vem blir 2018 års bästa kommun på återanvändning?”

Jonas Rosenkvist, kommundirektör Ystads kommun, 29 mars 2017

Kontakt
054-70 000 20