Järfälla kommun

”Återbruk är en del av den cirkulära ekonomin där vi som kommun måste ta ansvar för ett hållbart samhälle. Det är viktigt att Järfälla kommun är ett gott föredöme. Med en återbruksportal ökar återanvändandet på ett resurseffektivt sätt och mängden avfall reduceras, vilket också är ett av målen i den regionala avfallsplanen för 2016″

Christer Bäckström
VA och avfallschef

Kontakt
054-70 000 20