Vår vision

”Bättre användning av befintliga resurser, produkter och människor.
Change maker!”


I vår resa för denna vision är ett av våra delmål att bespara offentlig sektor 1 miljard kr jämfört med nyinköp årligen, genom en optimerad resursanvändning av befintliga resurser och därmed också bidra till framväxten av lokala ekosystem med en flora av lokala mikrotjänsteföretag inom rekonditionering, upcycling, remake, redesign.

Med Sveriges klimatmål och Agenda 2030 som grund ser vi att vi är på rätt väg!

Kontakt
054-70 000 20