Vallentuna kommun

Vallentuna tar steg för grönare kommun och fler enkla arbeten

”off2off har levererat ett system som uppfyller mer än våra förväntningar. Gränssnittet är snyggt och möjligheterna med systemet samverkar med våra egna intressen om att bidra till ett grönare Vallentuna, och möjligheten att skapa enkla arbeten till personer som har svårt att komma ut i arbetsmarknaden.

Vi har fått alla förutsättningar för att lägga tillrätta en riktigt bra återbrukverksamhet och nu pågår arbetet med implementering.”

Adam Gjerdrum

Projektledare/avfallshandläggare
Vallentuna kommun
Januari 2018

 

Kontakt
054-70 000 20