Våra erbjudanden

Utöver vår unika expertis i området strukturerad återanvändning  så tillhandahåller vi även vår digitala plattform off2off® för hantering av underutnyttjade produkter (såsom möbler och andra inventarier).

Här kan du läsa mera om Plattformen och vår Expertis.

Kontakt
054-70 000 20