Lerums kommun

“Vi gillar smarta lösningar som hjälper oss att nå Lerums vision att 2025 vara Sveriges ledande miljökommun. MöbLerum är ett enkelt verktyg som kommer hjälpa oss att öka återanvändningen av möbler och utrustning i kommunens lokaler.”

Håkan Pettersson, Kommundirektör Lerums kommun 2016

MöbLerum
Kontakt
054-70 000 20