Plattform för cirkulär resurshantering

Plattformen, som off2off utvecklat och tillhandahåller, är en molnbaserad kommunikationstjänst för cirkulär resurshantering, som synliggör och matchar användarnas behov och befintliga underutnyttjade produkter med varandra.

Plattformen kan beställas i tre olika nivåer enligt nedan och är tillgänglig för alla typer av organisationer. Flera Tillval är möjliga och vi utvecklar kontinuerligt nya utifrån våra kunders behov.

Men glöm inte att fokusera på problemet, en tydlig problembild gör att vi snabbare kan få till en unik lösning som hjälper just er utifrån era förutsättningar. Med vår unika expertis kan vi även bistå i tex förstudier. Läs mer här.


1. Använda

Använda innehåller grunderna som behövs för att få en bra start med det digitala verksamhetsstödet i er återbruksverksamhet.

Likt tillgången till ett gym 24-7.

2. Optimera

Optimera innehåller dessutom funktioner för att förbättra ett befintligt flöde samt tillgång till detaljerade rapporter, ytterligare expertis och kunskap för verksamhetsutveckling inom området.

Likt tillgången till ett gym med en egen Personlig Tränare.

 


3. Cirkulera

Cirkulera innehåller dessutom funktionalitet för samverkan med externa organisationer både andra offentliga organisationer, privata företag och ideella
organisationer.

Likt ovanstående fast vid behov/önskan tillgång till gruppträning.

 

 

Några av nyttorna med off2off´s digitala ekosystem för ökad användning av befintliga produkter

Ökad sysselsättning

Minskade kostnader och minskad miljöpåverkan

Tidseffektivt

Kommunicera återbruk

Följsamhet

Kontakt
054-70 000 20