Vår privata och offentliga konsumtion!

Privat konsumtion

I våra privata liv har många ett konsumtionsmönster som innebär att man byter ut funktionella produkter med inköp av nya. De utbytta produkterna är för bra för att kastas, ett funktionellt överskott. Det funktionella överskottet ställs undan i ett förråd, säljs det på en loppis eller blocket, skänks till återbruk eller myrorna eller lånas ut till släkt och vänner. Ibland slutar det dock med att det funktionella överskottet hamnar på soptippen och kommunen får hantera det i återvinningen.

Offentlig konsumtion och privat produktion

I arbetslivet finns samma beteende. Det har jag sett under mina 12 år i offentlig sektord,:

Det köps in nya produkter och de gamla, ett funktionellt överskott, ställs undan i ett förråd, vinds-/källarutrymme. Oftast står det funktionella överskottet där en längre tid tills det slängs på grund av lokalbrist. Detta beteende medför direkta kostnader för verksamheten i hyra för förrådsutrymme och transport till återvinning samt återvinningskostnader.

Det saknas flera steg av återanvändning för en hållbar konsumtion/produktion!

Här kan off2off hjälpa till!

 

Kontakt
054-70 000 20