Offentliga affärers expertpanel uttalar sig

Offentliga affärers expertpanel ser ”Goda möjligheter att handla begagnat” med off2off´s affärsidé!

http://www.offentligaaffarer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1252:goda-moejligheter-att-handla-begagnat&catid=74:expertpanelen-svarar&Itemid=66

Kontakt
054-70 000 20