Malmö stad skriver avtal med off2off

– Malmö stad genomför under 2013 en omorganisering av flera stora förvaltningar i kommunen. I det arbetet kommer off2off:s webbförmedlingstjänst väl till pass, säger Katarina Pelin, miljödirektör i Malmö stad.

Off2off är en webbaserad tjänst för förmedling av funktionella överskott, det vill säga saker som är för bra för att kastas, främst i offentliga verksamheter. Det kan vara kontorsmöbler eller annan utrustning som förvaras i förrådsutrymmen eller kastas hos kommuner och landsting. Genom off2off kan materialet istället förmedlas vidare och återanvändas inom organisationen eller i andra verksamheter, offentliga eller privata.

Katarina Pelin, miljödirektör i Malmö stad, arbetar aktivt med att spara ekonomiska och materiella resurser genom smarta lösningar.

– Vi vill jobba med företag som underlättar för oss att nå målet om en hållbar stad. Off2off är ett sådant företag. På ett enkelt sätt hjälper de oss att återanvända saker och därmed spara pengar som vi kan använda till att betala lärare eller utveckla vården istället, säger Katarina Pelin.

Malmö stad är en kommun som går i bräschen för ett aktivt arbete med hållbar utveckling. Nu uppmuntrar Fredrik Östlin, vd för off2off, fler kommuner och landsting att gå i Malmö stads fotspår.

– Här ser man en kommun som vågar förändra sitt beteende. Jag är övertygad om att det ligger rätt i tiden med smarta IT-lösningar som stödjer arbetet med hållbar utveckling inom kommuner och landsting, säger Fredrik Östlin.

Kontakt
054-70 000 20