Malvin lanserad -Malmö ser mer nyttor med tjänsten!

Lanseringen av Malvin.se var mycket lyckad! Ett videoklipp från lanseringen kommer senare att läggas upp här på sidan där kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas och Serviceförvaltningens Direktör Ingmar Simonson uttalar sig om nyttan av Malvin och behovet av hållbar konsumtion.
Som en följd av lanseringen så utökar Malmö Stad sin användning av tjänsten till att nu även innefatta Lokaler, Park & Lekplatsutrustning samt Mobiltelefoner & tillbehör.

Kontakt
054-70 000 20