Träffade Tage i Göteborg

Idag har off2off besökt Tage, Göteborgs stads interna bytarsajt!
Intressanta diskussioner med Thorbjörn Johansson, Kretslopp o Vatten i Göteborgs stad om möjligheterna och utmaningarna med återanvändning i stora organisationer följde!

Kontakt
054-70 000 20