CSR i Praktiken uppmärksammar Malvin

I dagens nyhetsbrev från CSR i Praktiken (där Per Grankvist står bakom) som går ut till 11 500 personer som arbetar med hållbarhet uppmärksammas Malmö stads webbförmedlingstjänst Malvin som off2off står bakom som leverantör. Dock citeras Malvin felaktigt som en Blocket-kopia. Läs nyhetsbrevet här.

Kontakt
054-70 000 20