Sveriges bästa tjänsteinnovation 2013

Det gick bra för vår VD Fredrik Östlin vid Sveriges största innovationstävling SKAPA´s prisutdelning på Stockholms konserthus,(dvs sm i innovationer)! Det blev en andraplats och 75 000 kr i utvecklingsstipendium, bakom förstapristagaren som hade en produkt som var ett nytt hårdare material för 3-d printing. Så frågan är berättigad:

Hur känns det Fredrik?

-Det känns som en vinst. En bekräftelse att hela Innovationssverige tror på mig och off2off´s affärsidé! Jag är både glad, stolt ochrörd. Det tar sin kraft att vara samhällsentreprenör i kombination med ett drägligt familjeliv.

Vad innebär detta för dig och off2off?

-Det är lite svårt att greppa vad detta innebär, men jag går än mer rakryggad ett tag framöver. De 22 andra mycket kvalificerade bidragen som jag placerade mig före får mig att se off2off i en annan ännu ljusare dager än tidigare. Samtidigt räknar jag med att en sådan officiell utmärkelse leder till mer positiv uppmärksamhet och sen får vi se vad det leder till…

Hör även intervjun i Sveriges Radio Värmland P4 här och vad som skrivits om off2off i media klicka här!

Juryns motivering:
”Överskott av möbler och annat material inom till exempel en kommun utnyttjas oftast dåligt. Genom webbförmedlingstjänsten kan ett överskott inom en del av organisation lätt synliggöras för hela organisationen så att överskottet kan utnyttjas i en annan del. På så sätt kan man minska inköpskostnaderna, genom att utnyttja ett överskott i en annan del av organisationen, och därmed säkerställa ett effektivt nyttjande av offentliga medel.”

1a pristagare: Ulrik Beste, Material för friformning i 3D skrivare av komplicerade detaljer med stor nötningsbeständighet
3e pristagare: Margaretha Mathiasson för hennes nålsticksskydd som säkerställer att insulinnålar förstörs och förhindrar stickskador

SKAPA-stiftelsens Nationella jury
•Kristina Alsér, Landshövding i Kronobergs län

• Mats Olsson, Ordförande i Svenska Uppfinnareföreningen, Ordförande i Stiftelsen SKAPA
• Ingegerd Dirtoft, Tekn dr, forsknings- och finansieringsfrågor, Karlstads Universitet• Lars Ilmoni, Företagarnas Riksorganisation, utbildning, forskning och innovation
• Ann-Louise Persson, VINNOVA
• Lennart Karlsson, Professor, Luleå Tekniska Universitet
• Magnus Lindmark, Direktör, Lindmark Electric, Ordförande Uppfinnarakademien
• Anna Hallberg, vVD, Almi Företagspartner
• Hans Möller, VD Ideon Science Park
• Azad Najar, Läkare, SKAPA länsvinnare, Västmanlands län, 2011
• Tina Pulko, SKAPA länsvinnare 2012, Skåne län

Kontakt
054-70 000 20