"Miljoner att spara på återanvändning"

Idag visar SVT Värmlandsnytt ett reportage med vår VD Fredrik Östlin om off2off och den effekt och nytta som återanvändning i en offentlig organisation i Landstinget i Värmlands storlek skull innebära. Hela reportaget finns här.

Kontakt
054-70 000 20