Stockholmskommuner väljer off2off

Avfallsbolaget SÖRAB, med sina 10 ägarkommuner i Stockholms län, väljer off2off:s webbförmedlingstjänst för att återanvända exempelvis möbler, utrustning och hjälpmedel inom kommunerna.

– Vi tror mycket på det här verktyget och hoppas kunna spara både pengar och jordens resurser genom att nyttja det, säger Johan Lausing, vice vd för SÖRAB.

Det är Inovaföretaget off2off som står bakom idé och utveckling av den webbaserade tjänsten för förmedling av funktionellt överskott, det vill säga för saker som är för bra för att kastas. Skolmöbler, datorer, hjälpmedel, läroböcker, förskolematerial, elektronik och skrivbord är bara ett fåtal exempel på allt som kan få nya användare tack vare off2off.

Off2off prisades 2013 för att vara Sveriges bästa tjänsteinnovation och sedan tidigare har de bland andra Malmö Stad som kund.

– I SÖRAB, ett regionalt avfallsbolag för tio Stockholmskommuner, ingår både små och stora kommuner. Det visar att off2off:s verktyg är användbart för alla kommuner oavsett storlek, säger Fredrik Östlin, grundare och vd för off2off.

Ramavtalet med SÖRAB löper på två år.

– Vi är mycket glada att kunna erbjuda våra ägarkommuner denna tjänst, säger Johan Lausing, vice vd på SÖRAB. Det är ett viktigt steg i rätt riktning utifrån den avfallsplan som nio av kommunerna har antagit tillsammans.

Malmö Stad lanserade off2off:s tjänst i maj 2013. Om de fortsätter att använda webbplatsen i samma takt som hittills innebär det en årlig besparing på 17,3 miljoner. Det motsvarar 38 lärarlöner. Samtidigt sparar de årligen 448 ton co2, vilket är lika mycket som 156 personbilars drift under ett år.

Enligt miljöaktuellts ranking är Malmö Stad och Upplands Väsby Sveriges två miljöbästa kommuner. Nu har båda, via SÖRAB, avtal för off2off:s verktyg. Fredrik Östlin, vd och grundare, uppmanar fler att följa efter.

– Då vi är ett företag med ursprung och säte i Värmland tycker jag förstås att kommunerna i länet och Landstinget i Värmland borde bli näst på tur. Det är ju mina skattepengar också, säger Fredrik Östlin.

Kontakt
054-70 000 20