Recyclingdagen i Helsingborg 24 april

Den ledande tidskriften ”Recycling & Miljöteknik” arrangerade tillsammans med Helsingborgs stad Recyclingdagen, för andra året och det bjöds på många intressanta föreläsningar.

Framförallt Ragnsells utvecklingschefs föreläsning om Cirkulär Ekonomi och deras tänk. ”Vi har inte ett avfalls- eller resursproblem. Vi har ett designproblem!” Sammanfattar hans föreläsning bra. Det handlar inte bara om avfall och resurser. Det handlar om hur produkter är tänkta att använda och sedan hur vi använder dem.

Dessutom fick vår VD Fredrik Östlin 15 minuter att presentera off2off´s affärsidé samt delta i en paneldebatt. Presentationen mottogs mycket bra och flera spännande mötet följde.

Kontakt
054-70 000 20