off2off är med i "Från Spill till guld!"

Vinnova satsar på att hitta lösningar för att minska mängden produktionsspill. 7,2 Mkr har tilldelats projektet ”Från spill till guld” som leds av Swerea IVF.  

Målet med projektet är att minska mängden produktionsspill som går till deponi och återvinning inom tre tillverkningsområden: pulverlackering, metallbearbetning och textilproduktion. Detta ska ske genom utveckling av både teknik och affärer, där bland annat en mäklartjänst för produktionsspill ska utredas.

Projektet som startar i maj 2014, pågår i två år med en budget på totalt 14,7 miljoner kr varav 7,2 miljoner kr i stöd från Vinnova.

Läs hela pressmeddelandet som Swerea IVF gick ut med tidigare i sommar här.

Kontakt
054-70 000 20