Ragn-Sells tar steget och lever som man lär

Ragn-Sells har länge gått i bräschen för cirkulär ekonomi och ser tydligt hur allt fler kunder vill lära sig mer om hur de kan minska sin miljöbelastning. Nu kan även Ragn-Sells egna organisationen bidra till att outnyttjade resurser får nytt liv. Lösningen har fått namnet TOR – Tur och retur. En egen återanvändningsportal för oanvänd utrustning som kan cirkulera vidare till nytta på ny plats i företaget.

– Vi är mycket glada att just Ragn-Sells väljer oss då de är en ledande aktör inom den cirkulära ekonomin. Något som vi brinner och arbetar för, säger Fredrik Östlin VD/samhällsentreprenör, off2off.

Mer information;

Fredrik Östlin, VD/Samhällsentreprenör, off2off AB, 0760-38 92 22, fredrik@off2off.se

Sanna Magnusson, projektledare för TOR, Ragn-Sells AB, sanna.magnusson@ragnsells.com

Länk till Ragn-Sells pressmeddelande ”Här lever man som man lär” här.

Kontakt
054-70 000 20