Avfall Sverige: Nätverket för avfallsförebyggande

Den 12 mars var det Avfall Sveriges nätverksträff för förebyggande och vår vd Fredrik Östlin deltog. Dagen innehöll många intressanta diskussioner och samtal framförallt kring cirkulär ekonomi där följande frågeställningar hölls.

1. Vad kan vi förändra inom vår kommun/organisation?
2. Var kan vi börja?
3. Vad kan vi köpa in?

Vår vd lyfte frågan inköp till en annan nivå och sammanfattar sig härunder.

-Vi måste sluta prata inköpsprocess som en helhet. Det är behovsprocessen som är helheten där inköpet kan vara en del! Vi behöver först synliggöra och matcha det funktionella överskott som finns inom den egna organisationen, innan vi börjar prata eventuella inköp, säger Fredrik Östlin, off2offs vd.

 

Kontakt
054-70 000 20