Från Ystad i söder, därför valde vi off2off!

Det är glädjande att ytterligare en kommun vill ta sig an utmaningen med hållbar offentlig konsumtion och leva som man lär genom att återanvända egna befintliga resurser, säger Fredrik Östlin VD på off2off.

I linje med Ystads Kommuns miljöprogram och kommande renhållningsordning är ett av de övergripande miljömålen hållbar konsumtion. Ett sätt för Ystads Kommun att arbeta med avfallsminimering är att implementera ett återbrukssystem internt i kommunen, säger Andreaz Strömgren, Samhällsbyggnadschef i Ystads kommun

Att fokusera på avfallsminimering och återbruk går i linje med EUs avfallshierki och är ett självklart fokus för oss i Ystads kommun, fortsätter Andreaz Strömgren, när han får frågan om varför Ystads kommun nu valt att till hösten implementera systemet off2off erbjuder.

Genom att visa att man som kommun tar ansvar och visar vägen hur man kan arbeta mot en hållbar konsumtion internt inom kommunens organisation ger man även goda signaler till kommuninvånarna. Förutom att systemet är enkelt och användarvänligt får vi också en kontinuerlig uppföljning i form av statistik.

När det gäller avfallsminimering arbetar även Ystads kommun på andra sätt gentemot kommuninvånarna exempelvis genom att synliggöra Avfall Sveriges märkning Miljönär-vänlig. Syftet med denna märkning är att synliggöra verksamheter i kommunen som underlättar för oss alla att göra kloka miljöval genom att kunna laga, låna och återanvända våra prylar. Även Off2Off har märkningen Miljönär-vänlig.

Det är viktigt att väva samman olika aktörer, verksamheter och organisationer för att sträva mot ett hållbart samhälle och minskade avfallsmängder och på så vis skapa en VI känsla. Därför tar vi i Ystad nu ett helhetsgrepp där vi väver samman kommande renhållningsordning med Ystad kommuns miljöprogram där vår målsättning är att vi gemensamt bidrar till ett hållbart samhälle för våra kommande generationer avslutar Andreaz Strömgren.

Kontakt
054-70 000 20