Vi öppnar upp och ger tillgång till kunskap

Från och med idag så lanserar vi vår kunskap som vi byggt upp inom områden som
NYFÖRETAGANDE, INNOVATION & SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP och CIRKULÄR/KOLLABORATIV EKONOMI

Boka tex. en föreläsning, en workshop eller en konsult i planeringsarbetet med det funktionella överskott i organisationen.

Se mer under rubriken Kunskapstjänster ovan!

Kontakt
054-70 000 20