Regeringsuppdraget för hållbar stadsutveckling engagerar off2off

Torsdagen den 22 oktober genomförs Plattformsmöte 3 i regeringsuppdraget för hållbar stadsutveckling* på Rikshistoriska museet och off2off har blivit engagerade att hålla en workshop med temat ”Delningsekonomi i offentlig sektor”. En presentation av off2off´s inledande presentation, med vår vd Fredrik Östlin, finns att se på här.

”Som samhällsaktör känns det väldigt roligt att få denna möjlighet att bidra till en hållbar offentlig konsumtion genom att synliggöra vår kunskap och erbjudande så att fler organisationer kan leva som man lär.” säger vår vd Fredrik Östlin

*Regeringen har gett Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket uppdraget att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling. Plattformen ska möta städernas, tätorternas och stadsregionernas olika förutsättningar och behov för att driva på hållbar utveckling.

Kontakt
054-70 000 20