off2off på europeisk "State of the art workshop"

I april deltog vår vd Fredrik Östlin, på inbjudan, att presentera inför europeiska offentliga upphandlare i nätverket  Public Procurement Innovation 4 Waste International (PPI4Waste): State of the Art Workshop. Bakgrunden till deltagandet är innovationsupphandlingen av system för återanvändning SAMSA som bland annat resulterade i att Ystad kommun anslöt till off2off´s koncept.

20160426_172408

Vår vd´s sammanfattning:
”En lyckad resa som gav flera kontakter med europeiska offentliga upphandlare som vill vara steget före inom avfallsminimering!”

Läs mera om workshopen på PPI4Waste hemsida här.

Kontakt
054-70 000 20