I dialog med den Statliga utredningen om Cirkulär ekonomi

En givande diskussion med utredarna i den statliga utredningen kring cirkulär ekonomi som Ola Alterå ansvarar för. Att off2off blev engagerade visade sig på att många nämnt vårt namn i området offentlig sektor och återanvändning. Flera sammanhang där systemfel i den offentliga förvaltningsstrukturerna bekräftades från båda sidor.

”Hoppas att vår input skapar underlag för bättre incitament för ökad återanvändning i offentlig sektor med alla de nyttor som det ger organisationerna och skattebetalarna ” säger vår vd Fredrik Östlin

 

Kontakt
054-70 000 20