#AlmeDela & Partnerskap som tacklar samhällsutmaningar

Även i år så deltog vi i Almedalsveckan, årets höjdpunkt med seminarier och debatter inom alla områden. Vår vd deltog i initiativet #AlmeDela under rubriken ”Hållbara städer med digitala kollaborativa lösningar” samt på Öresundshuset, där tillsammans med Pär Larshans hållbarhetsdirektör på Ragnsells med temat ”Partnerskap som tacklar samhällsutmaningar”

CmtAhcVWYAA7P5r

Kontakt
054-70 000 20