Reko Danderyds kommun skriver avtal med off2off

Glädjande att få meddela att Danderyds kommun anslutit till off2off och tecknat en licens för vårt molnbaserade kommunikationstjänst för strukturerad återanvändning. Tjänsten har fått namnet Reko Danderyd utifrån det gemensamma samarbetet kring avfallsminimering som görs genom SÖRABs ägarkommuner.

Reko_-terbruksportal_560Genom att införa Reko får vi en bättre översyn över uppkomna överskott och ett effektivt verktyg att dela överblivna saker och möbler mellan verksamheterna. Ett etablerat arbete med återbruk kan spara både pengar och miljö och på sikt ändra vårt sätt att tänka när vi köper och slänger inom kommunen,” säger kommundirektör Åsa Heribertsson i ett pressmeddelande.

Införandet av återbruksportalen ligger i linje med arbetet med Danderyd kommunens miljöprogram och avfallsplan som båda har högt satta mål om att minska avfallet och öka återanvändningen. Lanseringen skedde den 1 september på reko.sorab.se/danderyd Portalen är öppen för anställda inom Danderyds kommun och sakerna återanvänds endast i den kommunala organisationens verksamhet..

 

Kontakt
054-70 000 20