Avfallsförebyggande konferens i Köpenhamn 24 april

off2off deltar under rubriken ”Svenskt digitalt ekosystem visar fördelarna med intern återanvändning i organisationer”

Vår vd Fredrik Östlin kommer delta på branschkonferensen ”Affald fra kommunale institutioner – muligheder og erfaringer med øget genbrug og genanvendelse”  den 24e april som DAKOFA* arrangerar i Köpenhamn. Han kommer prata under rubriken ”Svenskt digitalt ekosystem visar fördelarna med intern återanvändning (genbrug) i organisationer”.  DAKOFA hoppas att konferensen ska ge kommunerna svar på många av frågorna som uppstår när de vill öka sitt interna återbruk mellan olika verksamheter.

Läs mer om konferensen och anmäl er här!

*DAKOFA

( Danskt kompetenscenter för avfall och resurser, är en självstyrande medlemsorganisation och kompetenscentrum för hela danska avfallssektorn. DAKOFA samlar nationell och internationell kunskap och erfarenhet, och utvecklar, samordnar och organiserar seminarier, konferenser, nätverksmöten, kurser och workshops där lärande och innovation är i fokus. Kompetanscentrumets specialområden täcker hela avfalls- och resursområdet, inklusive renare teknik, produktorienterade miljöansträngningar, avfallshantering och resurseffektivitet.)

Kontakt
054-70 000 20