off2off ett ledande exempel i Vinnovaprojekt

Vinnovaprojekten Cirkulära möbelflöden och Den cirkulära kunden har utvecklat en modell kallad ”Brukarcykeln”, samt gjort fem olika Snabbfakta på – helt enkelt snabba fakta om hur en organisation kan agera mer cirkulärt som möbelkund.

off2off nämns som ett exempel angående innehav av möbler. Läs mer här

 

Cirkularitet.se är webbplats som drivs av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”

 

Kontakt
054-70 000 20