Rekordresultat för Lerums kommun

Många saker är det som har cirkulerat på Lerums kommuns off2off-portal MöbLerum En omstart december 2018 har verkligen gett effekt i deras arbete med MöbLerum som de kallar sin portal för.


Hej Jonas Edin, verksamhetsutvecklare i Lerums kommun.
Ni har haft ett  bra 2019 med MöbLerum med ett ekonomiskt NPA™* på över 450 kr/anställd för 2019.

-Vad ser du för framgångsfaktorer varför det går så bra för er?
”Våra framgångsfaktorer är:
Enkelhet, begriplighet – bra att starta med möbler – ger stort genomslag bland medarbetarna
Mätbar miljönytta och mätbar ekonomisk nytta – Vi kan visa det!
Ett centraliserat, praktiskt ansvar för återbruket som idag ligger hos naturarbetsgruppen på arbetsmarknadsenheten.
Ett stort internt engagemang och intresse – både hos naturarbetsgruppen men också ute i den övriga verksamheten.
En regelbunden kommunicering av våra framgångar internt och externt.
Ett utmärkt verktyg från off2off som hjälper oss mycket!”

 -Kan du ge övriga kommuner några tips i hur de ska prioritera sina satsningar på interna återbruk?
”Jag tycker att det är utmärkt att börja med möbler av de skäl som framgår ovan. Enkelhet, begriplighet, mätbarhet, möjligt att kommunicera et cetera.
Textilier är ett annat spännande område med stor potential, men måste jag välja så starta med möbler.
Om man nu klarar av att göra realistiska kalkyler på detta – se till totalkostnaden med nuvarande ”slit-och-släng” (inklusive kapitalförstöringen i förråd och vid kvittblivning versus en återbruksverksamhet, som man sätter in i ett större sammanhang. Jag vet att vi redan nu har uppnått stora nyttor ekonomiskt, ekonomisk och socialt även om vi har långt kvar till att få in ett cirkulärt tänk i hela verksamheten. Återstår att lära sig göra ekonomiska kalkyler och lära sig räkna på (eller i alla fall skatta) miljönytta och social nytta!”

-Några tankar för 2020 och framåt?
Vår återbruksverksamhet känns ohotad idag. Intresset växer både internt och externt. Kanske kan vi inom några år växa/utvecklas och även bygga upp viss reparationsverksamhet? Vi kanske också kan bredda utbudet utöver möbler och inventarier? Vi behöver fundera över hur vi samverkar med vår omvärld. Kopplingen till föreningsliv och välgörenhet behöver regleras och ordnas på något sätt. Vi kommer att få prylar över som har ett bruksvärde, men som vi inte själva behöver och som är svårsålda på den ”vanliga” marknaden.
I dagsläget har vi inget samarbete med lokalt näringsliv och vi har ingen extern avyttring av det som vi inte kan återbruka internt. Vi har flera saker på en kommande ”todo-lista”!

Tack Jonas för dina intressanta svar och tips! /Fredrik Östlin VD, off2off

*(NPA™ står för Nytta Per Anställd)

Kontakt
054-70 000 20