Temadag inom Avfallsförebyggande

Vi deltog igår på Avfall Sveriges temadag: ”Avfallsförebyggande – avfallsplaner, andra styrmedel och verktyg”. Dagen innehöll många bra diskussioner och en engagerad åhörarskara fick bland annat höra om Falu Energis arbete med Återbruket, Göteborgsregionens arbete med deras nya avfallsplan mm. 

Dagen inleddes med en tankeväckande i att sätta tydliga mål i avfallsplaner för avfallsförebyggande och återanvändning, som leddes av Sandra Lindblom på Miljö- och Avfallsbyrån.
Därefter följde intressanta föreläsningar med

Sedan avslutade Mimmi Bissmont från Malmö universitet/VA Syd föreläsningarna med sina rykande färska forskningsresultat om förebyggande som underlag för policy och styrmedel.

För att knyta ihop dagen hade vi en miniworkshop där vi arbetade med ”Hur kan vi agera i det lilla för att få en förändring i det stora?” under ledning av Åsa Hagelin, Avfall Sverige.

Kontakt
054-70 000 20