Samarbete med UF-företag genererar framgångar

Det nya samarbetet med det Lindesbergsbaserade företaget Cityshareservice har inletts och regionfinalen för Ung företagssamhet i Örebro län gav dubbla vinster för dem.

off2off och UF företaget City share service har sedan årsskiftet inlett ett samarbete vilket redan har visat på positiva resultat för båda parter.

”När Ella, VD på Cityshareservice kontaktade oss med ingången, varför uppfinna hjulet igen när vi kan samarbeta så var det en pigg start på en dialog mellan oss, två samhällsentreprenörer med affärsidéer och drivkrafter som synkar.  Cirkulär ekonomi bygger dessutom på just samarbete!” Fredrik Östlin, VD off2off


Igår vann UF företaget Cityshareservice pris som årets tjänst och årets samhällsentreprenör på regionfinalen i Örebro län och har därmed två platser till UF finalen i Stockholm. Vi gratulerar Ella och Rasmus på City share service och ser att vårt samarbete ger avtryck på fler fronter. Affärsmässigt har det nämligen hänt saker via vårt samarbete men det får ni höra mer om redan i april månad…

”Genom att återanvända produkter, material och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall och restprodukter. För att lyckas med det måste vi ha ett smartare tankesätt och en digital plattform för mer hållbara konsumtionsmönster. Vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi -.NU!” Cityshareservice VD Ella Selander

 

 

 

Kontakt
054-70 000 20