Fredrik föreläser på event hos Sustainable Business Cleantech

VD Fredrik Östlin är inbjuden som en av flera föreläsare på Sustainable Business Cleantechs seminarium om cirkulära arbetssätt torsdagen den 12 november.

Fredrik kommer att berätta om hur off2off hjälper organisationer att gå från en linjär konsumtion till ett mer cirkulärt arbetssätt. Han kommer att presentera ett konkret case från en av våra kunder och visa på vad som kan åstadkommas med ett cirkulärt tänk. Hur vi genom ett digitalt ekosystem för smart resurshantering förändrar konsumtionsmönster och bidrar till en mer cirkulär ekonomi.

Fredrik kommer även att prata om konsumtionsmönster och hur viktigt det är att öka kunskapen kring cirkulärt tänk, resurshållning och återanvändning. Efter föreläsningen finns det även möjlighet att ställa frågor till Fredrik.

Eventet äger rum på Karlstad Innovation Park, men det går också bra att delta digitalt. Läs mer och anmäl dig hos Sustainable Business Cleantech senast måndag 9 november.

Seminariet är gratis, så missa inte denna möjlighet att lära dig mer om cirkulär ekonomi. Det är så vi bygger en hållbar framtid!

 

Kontakt
054-70 000 20