off2off och Spilloteket startar ett cirkulärt partnerskap!

Med respektive organisations affärsidé och inriktning är det ett naturligt steg att närma sig varandra i ett cirkulärt partnerskap.

 

Med off2offs fokus på återanvändning och Spillotekets metod att använda spillmaterial som pedagogiskt och kreativt verktyg i utbildningssammanhang har vi en god utgångpunkt för ett givande samarbete.

off2off och Spillotekets mångåriga expertis kompletterar varandra och breddar möjligheten för stöd till kommuner som vill implementera de Globala målen. Samarbetet stimulerar både återanvändning och utbildning inom olika kommunala verksamheter, vilket gynnar både ekonomi och miljö.

Spilloteket är en kreativ plats för dialog, innovationer och lärande som jobbar med norm- och banbrytande lösningar med de Globala målen som utgångspunkt. Ett opinionsbildande utbildningscentrum där industrispill från jämtländska företag utgör ett kreativt utropstecken.

Kontakt
054-70 000 20