off2off är en del av Mistra REES consortium

Mistra REES är ett forskningsprogram som verkar för samarbete mellan flera ledande universitet, industri och andra samhällsaktörer för att skapa och sprida kunskap om resurseffektiva lösningar utifrån en cirkulär ekonomi. off2off har sedan 2015 varit en del av organisationens program och vi är stolta över att kunna vara med och bidra i det här projektet.

Målet med programmet är att påskynda processen för svenska industrier att gå mot en cirkulär och hållbar ekonomi. I en första fas tog programmet fram en kunskapsbas genom att analysera under vilka förutsättningar cirkulära produkter och tjänster är mer resurseffektiva, samt vilka eventuella hinder näringslivet och företagare kan stöta på. Sedan programmet startades har de genom flera projekt utvecklat metoder och verktyg för framtagning av produkter, affärsmodeller och policys som gör det enklare för företag att satsa på en cirkulär ekonomi.

Under 2020 inleddes fas 2 av forskningsprogrammet där man fortsätter att utveckla de tidigare framtagna metoderna. Bland annat innebär det att företag och beslutsfattare inom samhällssektionen kommer kunna delta i workshops, få läroböcker, tillgång till vetenskapsbaserade artiklar och sammanfattningar som ger kunskap och förutsättningar för en hållbar och cirkulär ekonomi.

Läs gärna mer om organisationen Mistra REES

Eller besök deras sida på LinkedIn

Kontakt
054-70 000 20