Fredrik i styrelsen för organisationen Medveten Konsumtion

Det senaste tillskottet i styrelsen för organisationen Medveten konsumtion är vår VD Fredrik Östlin. Att engagera sig för medveten konsumtion är ytterligare ett sätt för Fredrik att kunna lägga fokus på att optimera återbruk. Även att sprida kunskap om hur man med medvetna val kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Medveten konsumtion är en förening och nätverk som inspirerar och sprider kunskap för att främja en hållbar konsumtion och cirkulär livsstil. Organisationen och dess medlemmar delar med sig av sina kunskaper och sprider information för att fler ska kunna göra medvetna val och etablera ett mer cirkulärt förhållningssätt. Sedan organisationen grundades år 2008 har de utbildat över 10 000 personer och har inspirerat många till att bli aktiva cirkulenter.

Medveten konsumtions hemsida kan du läsa mer om deras utbildningar, vilka tjänster de erbjuder, få råd, tips och inspiration på hur du kan bli en cirkulent.

Kontakt
054-70 000 20