10 år som vi vårdat våra gemensamma resurser

10 år har gått sedan Fredrik Östlin startade off2off, företaget som ökar farten på återbruket i Sveriges offentliga organisationer.

De åren har präglats av ett nyfiket utforskande där fokus legat på att förstå utmaningarna som finns i organisationers hantering av deras inventarier och möbler. Kunskapsbyggandet hos våra kunder har blivit allt mer prioriterat där vi sett hur fort och fel beslut skapar nya hinder för goda resultat. Små säkra steg som sakta förändrar organisationens beteende ett steg i taget är essentiellt för en hållbar förändring. Detta kombinerat med tydligt mål att bidra till en hållbar offentlig konsumtion leder till goda resultat. Vi har gått från att vara ett internt ”Blocket” till kunskapsledande inom smart resursanvändning inom offentliga organisationer. Vi tillhandahåller nu denna kunskap via expertis, som coach för och med en webbasserad plattform, utformad för att följa och stötta kunden i dess vardag.

Begrepp som hållbar utveckling och cirkulär ekonomi har lyfts upp i samhället och för oss har det gett insikter om att det är precis det som vi arbetar för.

off2off´ s vision ”Bättre användning av resurser och människor!” har blivit än mer aktuellt i dagens samhälle och vi är en gamechanger som står stabilt!

Kontakt
054-70 000 20