NATIONELLT RAMAVTAL INOM CIRKULÄR MÖBELHANTERING

SMART DIGITALISERAD RESURSHANTERING 

Idag är en stor dag för off2off. Vi har glädjen att nyhet vi har att presentera är att vi numera kan introducera oss som nationell ramavtalsleverantör genom ADDA Sverige AB, ett företag inom SKR. Det är en stor milstolpe i off2off´s historia då allt började med en idé 2010 och nu äntligen har behovet av en lösning på detta resursslöseri blivit klarlagt nationellt.

Att ha drivit på denna samhällsförändring i så lång tid har varit en lärorik utmaning och otroligt hedrande att se att vår kunskap i området har lyckats nå hela vägen fram. Nästa steg för oss är nu givet, alla ska med. Detta kan nu lättare ge positiva effekter nationellt!säger vår VD Fredrik Östlin

ADDA’s ramavtal Möbler för återbruk inkl. tillhörande tjänster delområde D IT-plattform började gälla 1/3 -2022! Off2off är godkänd ramavtalsleverantör vilket innebär att vi nu enklare kan tillhandahålla vår IT-plattform och expertis inom återbruk till Sveriges samtliga kommuner, regioner och deras bolag. Off2off uppfyllde samtliga kriterier även inom ”stöd vid införande av cirkulär möbelhantering”.

Detta möjliggör cirkulär hantering bl.a. genomdelning av möbler och inventarier internt och därmed kan våra kunders nyinköp minskas.

Kontakt
054-70 000 20