Ystad kommun överträffar Malmö

Ystad kommun har verkligen fått fart på sin återanvändnings-verksamhet och de första tio månaderna mars till december med off2off®´s koncept så har mer än 330 000 kronor sparats. 183 produkter bytte ägare på kommunens off2off®-plattform och  har minskat koldioxidutsläpp med 8 610 kilo och elkonsumtionen med 73 000 kWw. Detta motsvarar utsläpp med en bensindriven småbil under 5 500 mils körning eller 500 60-wattslampor som brinner i 2 500 timmar. Dessutom ser den positiva trenden ut att fortsätta även under januari-februari. Det vill säga proportionellt sett så har resultatet med off20ff®-plattformen gett Ystad kommun ett klart bättre resultat än Malmö stads första år 2013-2014.

Framgångsfaktorer i Ystad kommun är bland annat av off2off en kontinuerlig vidareutveckling av konceptet, beslut som är välförankrade i kommunledningen i Ystad samt en mycket god dialog parterna emellan. Nu vill Ystad som första kommun ta stafettpinnen och utmanar andra kommuner i återanvändning!

”Vi ser fram mot att ta ett steg till i avfallstrappan tillsammans med Ystad kommun, givetvis uppåt!” säger vår VD Fredrik Östlin

För er som vill se mer av Ystads off2off®-plattform kolla här

Läs hela nyheten på Ystad kommuns hemsida här

off2off levererar ett koncept som gör skillnad och ger mätbara resultat!

Kontakt
054-70 000 20