off2off pratar på Avfall Sveriges höstmöte

Den 14 november kommer vår vd presentera vår verksamhet under rubriken ”Smart resurshantering med digitalisering inom offentlig sektor” på Avfall Sveriges höst möte, efter en förfrågan från dem. Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering och bestå av mer än 400 medlemmar, främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också privata företag.

-Ett erkännande för vårt enträgna arbete med att stötta offentliga och privata verksamheter att förebygga avfall genom en smartare resurshantering med hjälp av digitalisering. Det känns givetvis bra att våra unika tjänst och expertis som vi byggt upp under dessa år tillsammans med våra samarbetspartners nu får ytterligare uppmärksamhet, säger vår vd Fredrik Östlin

Läs mer om Avfall Sveriges årsmöte här

 

 

 

Kontakt
054-70 000 20