Vi bidrar till Sveriges miljömål och de globala målen

Sverigesmiljömål.se* mål lyfts off2off som ett konkret exempel på vad kommuner och företag kan göra i sitt miljöarbete, för att nå miljömålen och bidra till de globala hållbarhetsmålen. Tanken är att detta exempel ska inspirera fler att bidra till att nå målen.

Utifrån Sverigesmiljömål.se så ser de att vi bidrar till att lösa miljömålet Begränsad klimatpåverkan, och de globala hållbarhetsmålen mål 11. Hållbara städer och samhällen och 12. Hållbar konsumtion och produktion Läs mer om målen kort härunder, på www.sverigesmiljomal.se samt på www.globalamalen.se

”Ännu ett erkännande för vårt engagemang och vårt långsiktiga arbete!” säger vår VD Fredrik Östlin

*Sverigesmiljömål.se är en nationell webbplats för miljöarbete. Bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. Syftet med webbplatsen är att inspirera och omvandla besökarnas engagemang till praktisk handling, för att bidra till att miljömålen nås.

Kontakt
054-70 000 20