off2off deltar då årets mest Hållbara kommun utses

24 april går konferensen Hållbar kommun av stapeln i Stockholm, och off2off deltar som en av utställarna.

April är en hektisk månad och dagen efter vårt TechTalk i Karlstad är det dags för konferensen Hållbar kommun i Stockholm.

Temat för konferensen är ”Strategier och verktyg för Parisavtalet och Agenda 2030.” Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Här möts centrala aktörer till en diskussion om hur resan ska gå till. På konferensen ges exempel på lyckade strategier och användbara verktyg för att omsätta de globala visionerna till kommunal verklighet. Här presenteras och analyseras också resultatet i Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2019 som offentliggörs denna dag. Vad säger årets resultat om kommunernas miljöarbete?

Hoppas vi ses!

Läs mer om konferensen på https://www.aktuellhallbarhet.se/konferens/hallbarkommun/ 

Kontakt
054-70 000 20